Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) este o agenţie internaţională de dezvoltare, care promovează dreptul femeii, bărbatului şi copilului la o viaţă sănătoasă cu oportunităţi egale. UNFPA susţine ţările în folosirea datelor despre populaţie pentru politici şi programe, cu scopul de a reduce sărăcia şi de a ajunge la situaţia, când fiecare sarcină este dorită, fiecare naştere este sigură, fiecare tânăr(ă) este liber de HIV / SIDA şi fiecare fată şi femeie este tratată cu demnitate şi respect. UNFPA dispune de mai mult de trei decenii de experienţă în domeniul sănătăţii reproductive şi educaţiei sexuale. De asemenea, asigură suport la colectarea, procesarea şi folosirea datelor despre populaţie în scopul formulării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor de sănătate.

Până în 2011, UNFPA a avut trasate 13 obiective de program majore. După o reevaluare, s-au conturat 7 domenii, în cadrul cărora se urmăresc, cu prioritate, efectele semnificative asupra vieții femeilor și a tinerilor: extinderea și îmbunătățirea sănătății maternale și a nou-născutului; creșterea accesului la planificare familială voluntară; facilitarea serviciilor în domeniul HIV / boli cu transmitere sexuală pentru femei însărcinate, persoane infectate, tineri și populații cheie; militarea pentru egalitatea de gen și drepturi de reproducere; creșterea accesului tinerilor la servicii de informare și de sănătate cu privire la sănătatea sexuală și de reproducere; corelarea dinamicii populației; elaborarea de politici și planuri de dezvoltare; valorificarea puterii datelor.

În rândurile care urmează, Vă invităm să citiţi câteva abordări contemporane în educația sexuală, care constituie una dintre preocupările de bază ale UNFPA:

  • Ce reprezintă viaţa sexuală? Care sunt beneficiile educaţiei sexuale?

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SexEd_Policy_Brief_No_1sm.pdf

  • Ce impact are educaţia sexuală?

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SexEd_Policy_Brief_No_2sm.pdf

  • De ce societățile sănătoase au nevoie de educație sexuală?

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ed_Sexuala_Interactiv_12pag_redactat.pdf

  • Sănătatea sexuală și reproductivă în Europa de Est și Asia Centrală

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Sanatatea%20Sexuala_Reproductiv_sm%20.pdf

  • Paşii de urmat şi tratamentul după un rezultat anormal al testului Papanicolau

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ECCA_L3_MD.PDF

  • Virusul Papilloma Uman (HPV) şi cancerul de col uterin

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ECCA_L2_MD.pdf

  • Screening-ul de col uterin

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ECCA_L1_MD.PDF

  • Evaluarea serviciilor citologice de col uterin în Republica Moldova

http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/RM%20Cervical%20Cytology%20Assessment%20%20Recommendations_Rom.pdf