În ultimii ani, a crescut simţitor cererea pentru acordarea serviciilor de frumuseţe şi, în mod firesc, pentru obţinerea competenţelor în cosmetologie – domeniu în care sunt, din păcate, încă multe carenţe, lacune. De ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul e simplu. Nu toate şcolile, formatoare de specialişti în această sferă, corespund standardelor contemporane:

  • activitate în cadrul legal – licenţă de activitate, autorizaţie sanitară de funcţionare, certificat de evaluare / acreditare, cu dovezi privind achitarea impozitelor la stat;
  • existenţa bazei tehnico-materiale corespunzătoare – săli spaţioase pentru desfăşurarea orelor teoretice şi practice, utilaj necesar performant;
  • prezenţa, în statele de personal, a următoarelor categorii profesionale: formatori cu competenţe în medicină – dermatologie, cosmetologie etc., cu salariu de bază sau prin cumul; formatori cu competenţe în psihopedagogie – conferenţiari universitari, profesori universitari, cu salariu de bază sau prin cumul.

Din fericire, o asemenea şcoală în Republica Moldova există. Ea se numeşte Belle Femme Esthetic School. Programele noastre de studii sunt elaborate în strictă conformitate cu Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014 şi Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților (FCA), adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.193 din 24.03.2017. Ulterior, aceste programe au fost aprobate de Ministerul Educaţiei al RM , nr. 12/15 – 233 din 24.01.2017 (termen de valabilitate – 5 ani).

Apropo, spre deosebire de alte şcoli, în instituţia noastră există o delimitare clară dintre cursurile de formare profesională pentru cei fără studii medicale şi cursurile de instruire pentru cei cu studii medicale. Astfel, la cursul de formare profesională „Bazele cosmeticii” sunt acceptaţi cursanţi atât cu studii medicale, cât şi fără studii medicale, iar la cursurile cu caracter mini-invaziv (Mezoterapie, Biorevitalizare, Plastie de contur, Botulinoterapie, Plazmolifting etc.) sunt acceptaţi doar cursanţi cu studii medicale superioare.

Această atitudine poate fi explicată astfel: Cosmetica este un domeniu non-medical de activitate, care are drept scop întreţinerea corpului omenesc prin metode/manopere de îngrijire şi înfrumuseţare, iar cosmetologia este o specializare îngustă, derivată în mare parte din dermatologie, care are drept scop întreţinerea corpului omenesc prin metode mini-invazive de înfrumuseţare şi tratament. Aşadar, dermatologia este specialitatea cheie care stă la baza cosmetologiei. Din păcate, mulţi cosmetologi nu au această pregătire primară. Pentru a suplini acest gol, Belle Femme Esthetic School oferă, în premieră, pe lângă cursurile menţionate mai sus, şi diverse forme moderne de instruire / informare în dermatologie: cursuri de scurtă durată, mese rotunde etc.

În context, sloganul nostru este următorul: Un cosmetolog bun este un cosmetolog informat! Vă invităm alături de noi. Pe parcursul anului 2019 vă aşteaptă multe surprize plăcute: seminare, workshop-uri, training-uri, master-class-uri etc.

Începând cu 4 martie 2019, vă aşteptăm cu drag în noul nostru sediu de pe bd. Dacia 15/1.

Tel. programări înscrieri: 079056576, 068006451.

Cu respect, echipa Belle Femme Esthetic School.