USMF

Dimensiunea morală a unui popor este determinată de trei repere fundamentale: educaţie, cultură, ştiinţă. În context, acum 75 de ani, înaintaşii noştri, şcoliţi la Berlin şi Viena, Tartu şi Sankt-Petersburg, au pus temelia unui templu academic, devenit peste ani model de instruire medicală, universitară şi postuniversitară – Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, astăzi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

Pentru noi, cei aproximativ 40 de mii de medici şi farmacişti, care am învăţat de-a lungul anilor pe băncile Universităţii, Republica Moldova înseamnă nu numai Cetatea Sorocii şi Orheiul Vechi, beciurile de la Cricova şi mănăstirea Căpriana. Pentru noi, această palmă de pământ a însemnat şi înseamnă, dincolo de toate, Alma Mater – locul unde am petrecut cei mai frumoşi ani ai tinereţii, unde s-au scris file importante din istoria pedagogiei şi ştiinţei medicale autohtone.

Stimaţi colegi, dragi prieteni, anii care au trecut de la absolvirea facultăţii v-au însemnat chipul cu aura înţelepciunii şi altruismului. În această toamnă aniversară, echipa Health & Beauty Online Journal vine în faţa Dumneavoastră cu cele mai frumoase gânduri, urări de noroc şi sănătate, ani plini de rod şi împliniri.

Cele mai sincere salutări şi pentru tânăra generaţie (studenţi, rezidenţi, doctoranzi), care are nobila misiune de a păstra şi multiplica realizările predecesorilor. Ne exprimăm speranța că, în pofida pandemiei, vom reuși, împreună cu alte centre universitare, din republică şi dincolo de hotarele ei, să deschidem noi orizonturi, să valorificăm oportunităţile care bat la uşă.

La mulţi ani, Alma Mater!

Nota Bene!

Cu ocazia celor 75 de ani de la fondarea Universității, vor avea loc mai multe evenimente. Iată două dintre ele:

  • Congresul VIII Medical Internațional al Studenților și Tinerilor Medici. Perioada desfășurării: 24-26 septembrie 2020. Pentru mai multe detalii, click aici: https://medespera.asr.md/.
  • Congresul Alma Mater la ceas aniversar. Perioada desfășurării: 21-23 octombrie 2020. Pentru mai multe detalii, click aici: https://congres.usmf.md/.

Vă așteptăm.

Boris Nedelciuc, doctor în științe medicale, conferențiar universitar