Dr. Boris Nedelciuc, director Health & Beauty Online Journal

A mai trecut un an. Unul ca mulţi alţii. Cu bune şi cu rele, cu bucurii şi cu tristeţi, cu împliniri şi cu deziluzii. Oamenii, în general, se raportează diferit asupra timpului. Unii trăiesc din amintiri, alţii sunt visători incurabili. Cei mai mulţi, totuşi, duc pe umeri povara prezentului.

Un an este un cerc în scoarţa unui copac, o verigă într-un lanţ succesiv de secole şi milenii. Pentru cineva care-şi aşteaptă omul drag (mama sau tata, fiul sau fiica, nepotul sau nepoţica, iubitul sau iubita ), un an este o veşnicie. În acelaşi timp, raportat la scară universală, un an este atât de efemer, o fracţiune din infinit. Unul, Creatorul, cunoaşte adevărata lui dimensiune.

A mai trecut un an. Timpul nu are astâmpăr. Dar ce este, până la urmă, timpul? Un perpetuum mobile dezlănţuit în două ipostaze care se întrepătrund reciproc – grandoare şi mister. Grandoarea izvorăşte din eternitate, misterul – din variabilitate.

Uneori, volens nolens, născocim grade de comparaţie: anii sunt precum norii (unii aduc ploi răcoritoare, alţii – furtuni devastatoare), anii sunt precum banii (unii aduc bucurii, alţii – necazuri), anii sunt precum stelele (unele-s strălucitoare, altele – abia pot fi desluşite). În fine, anii sunt precum anii: vremelnici, nestatornici, imprevizibili.

A mai trecut un an. Următorul bate la uşă. De felul cum va fi, liniştit sau zbuciumat, roditor sau neroditor, depinde în mare parte de noi. Pentru că adevăratele miracole pornesc din interior, din atitudinea noastră faţă de lume. Pentru că adevăratele comori sălăşluiesc în noi înşine, în puterea de a iubi, a ierta, a merge înainte. Pentru că fericirea şi nefericirea persistă concomitent în minţile noastre. De felul cum gândim, depinde care dintre ele ne guvernează viaţa.

  • Din aceeaşi categorie:

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre toleranță – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-toleranta/

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre dragoste – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-dragoste/

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre diferențe – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-diferente/

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre feminitate – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-feminitate/

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre modernitate – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-modernitate/

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre prețuri – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-preturi/

Gânduri care ne pun pe gânduri: despre scris – https://e-dermatologie.md/ganduri-care-ne-pun-pe-ganduri-despre-scris/