Gene Genele sunt unităţi purtătoare ale eredităţii. Ele sunt...
Continuare