Cantacuzino

Ion Cantacuzino (1863-1934) a fost o personalitate marcantă a medicinei româneşti, întemeietor al imunologiei naţionale, membru al Academiei Române. Născut în Bucureşti, urmează atât studiile liceale (Liceul Louis-le-Grand), cât şi cele superioare (filosofie, apoi ştiinţe naturale şi medicină) la Paris. A fost elevul lui Mecinikov, în laboratorul căruia a lucrat mai mulţi ani. Întors acasă, a fost doi ani profesor la facultatea de medicină din Iaşi şi timp de peste trei decenii profesor la catedra de medicină experimentală a facultăţii de medicină din Bucureşti. În anul 1904 înfiinţează un laborator de medicină experimentală, din care se va dezvolta ulterior Institutul Cantacuzino. Îi revine meritul de a fi organizat în ţară lupta împotriva tuberculozei (înfiinţarea sanatoriilor de la Bisericani, Bârnova, Filaret, introducerea vaccinului BCG), cât şi curajul de a fi realizat o experienţă epidemiologică unică, cu succes, vaccinarea antiholerică în plin focar de boală (în anul 1913), alături de prepararea şi utilizarea unor seruri terapeutice (antidifteric, antimeningococic, antigangrenos etc.). Pentru această activitate, Iuliu Haţieganu l-a denumit „medicul curant al întregii naţiuni române”.

Haţieganu

Iuliu Haţieganu (1885-1959) a fost un maestru al clinicii medicale româneşti, cercetător, umanist şi patriot. Doctor în medicină la vârsta de 33 de ani, primul decan  al facultăţii româneşti de medicină de la Universitatea din Cluj (1919-1920), Haţieganu a fost un mare reformator şi organizator pe baze moderne al clinicii medicale. Creator şi moderator al şcolii medicale clujene, diagnostician excepţional, el a întemeiat laboratoare clinice cu o dotare adecvată şi cu personal specializat. Şcoala medicală clujeană a fost prima în cadrul căreia, sub conducerea sa, s-a acordat importanţă cuvenită semiologiei în învăţământul medical. Profesor desăvârşit, Iuliu Haţieganu a scris, împreună cu Ion Goia, celebrul „Tratat elementar de semiologie şi patologie medicală”, care a apărut în mai multe ediţii. În calitate de rector, el a formulat astfel rolul Universităţii: „prin Universitate trebuie să înţelegem cea mai înaltă instituţie de cercetare a adevărului, de răspândire a frumosului, de pregătire a elitei conducătoare şi de îndrumare a poporului ascultător şi doritor de lumină”. Pentru meritele deosebite în susţinerea şi promovarea învăţământului medical românesc, astăzi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj îi poartă numele.

Text adaptat după: Valeriu Rusu, Dicţionar Medical, Editura Medicală, Bucureşti, 2004, 1844 pag.

În imagine: Tratat elementar de semiologie şi patologie medicală, exemplar cu dedicaţia autorului M.S. Regelui Carol II, sursa: www.anticariat-unu.ro/.

  • Din aceeaşi categorie:

Arta enciclopedica: Babeș și Marinescu – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-babes-si-marinescu/

Arta enciclopedica: Freud și Fleming – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-freud-si-fleming/

Arta enciclopedica: Koch și Röntgen – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-koch-si-rontgen/

Arta enciclopedica: Pasteur și Charcot – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-pasteur-si-charcot/

Arta enciclopedica: Virchow și Mendel – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-virchow-si-mendel/

Arta enciclopedica: Morgagni și Laennec – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-morgagni-si-laennec/

Arta enciclopedica: Vesalius și Harvey – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-vesalius-si-harvey/

Arta enciclopedica: da Vinci și Paracelsus – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-da-vinci-si-paracelsus/

Arta enciclopedica: Galenus și Avicenna – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-galenus-si-avicenna/

Arta enciclopedica: Hippocrate și Celsus – https://e-dermatologie.md/arta-enciclopedica-hippocrate-si-celsus/