Titlul lucrării:

Managementul serviciilor de medicină estetică: probleme, realizări, perspective (monografie), Chişinău, anul 2021, 216 pagini, ISBN 978-9975-3415-6-1.

Autor:

Boris Nedelciuc, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, master în managementul sănătății publice, expert în medicină estetică.

Rezumatul lucrării:

În Republica Moldova, serviciile de medicină estetică nu au încă un statut cert. Situaţia poate fi explicată prin unele ambiguități în cadrul legal existent, dar şi prin lipsa unor mecanisme coerente de control, iar din aceste considerente, dar şi din multe altele (inclusiv miturile de percepţie populară, cosmeticianul şi cosmetologul fiind în viziunea publicului larg una şi aceeaşi persoană, ceea ce este absolut eronat), prezenţa mai multor abateri / derapaje de la buchia legii:

 • pretinşi cosmetologi fără studii medicale superioare;
 • cosmetologi cu studii medicale superioare, dar fără studii medicale postuniversitare;
 • cosmetologi cu studii medicale postuniversitare (altele decât dermatologia), dară fără competenţe autorizate în dermatologie şi cosmetologie;
 • cosmetologi cu studii medicale postuniversitare şi competenţe autorizate în dermatologie şi cosmetologie, dar care nu sunt niciodată evaluaţi / atestaţi profesional.

În contextul celor comentate mai sus, s-a considerat oportună efectuarea unei cercetări în această direcţie. Rezultatele obţinute, expuse și în cartea de faţă, vor constitui un imbold pentru optimizarea capacităţilor de management, respectiv pentru sporirea calităţii serviciilor prestate.

Astfel, îmi exprim speranța că autoritățile în domeniu (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”; Societatea de Dermatologie din Republica Moldova etc.) vor avea o atitudine promptă și constructivă în vederea realizării următoarelor deziderate:

 1. Interzicerea practicării cosmetologiei de către cosmeticieni, adică de către persoanele fără studii medicale superioare.
 2. Interzicerea practicării cosmetologiei de către medicii fără studii postuniversitare în dermatologie (internatură, secundariat clinic, rezidenţiat) sau cu studii post-universitare în alte domenii clinice, dar fără credite autorizate și / sau studii complementare în cosmetologie.
 3. Creşterea cotei de atestare profesională a cosmetologilor, mai ales a celor care activează în sectorul privat, prin identificarea unor pârghii legale de încurajare şi stimulare a medicilor, respectiv de sancţionare a angajatorilor.
 4. Diminuarea supra- şi subcompetenţelor prin elaborarea unui mecanism eficient de control al instituţiilor care prestează servicii de cosmetică şi cosmetologie.
 5. Standardizarea numărului de ore în domeniul cosmetologiei la toate etapele de instruire postuniversitară: rezidenţiat, studii complementare, educaţie medicală continuă.
 6. Crearea unui Registru Naţional de evidenţă a medicilor cu competenţe autorizate în domeniul cosmetologiei / dermato-cosmetologiei.
 7. Elaborarea unei platforme on-line pentru promovarea, respectiv diseminarea informaţiei despre serviciile de medicină estetică din ţara noastră.

În altă ordine de idei, cunoaşterea dermatologiei este esenţială pentru activitatea în domeniul serviciilor de medicină estetică. Identificarea celor mai importante afecţiuni cutaneo-mucoase, descrierea şi interpretarea acestora face parte din portofoliul de bază al cunoştinţelor pe care trebuie să le posede un cosmetolog sau dermato-cosmetolog.

Drept urmare, am introdus în prezenta lucrare şi o expunere sumară, rezumativă (definiţie, etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament) a unui şir de patologii, întâlnite frecvent în practica cosmetologică: seboreea, acneea, rozaceea, dermatita / eczema seboreică, eritemul polimorf, reacţiile cutanate postmedicamentoase, alopecia androgenică, alopecia areată, vitiligo, lupusul eritematos cutanat, morfeea şi altele.

Sper, informaţia prezentată în această carte va fi utilă pentru cei care practică dermatologia estetică / cosmetologia sau, pur şi simplu, sunt interesaţi de domeniul serviciilor de medicină estetică.

De asemenea, tind să cred că sugestiile Dvs., dragi cititori, vor constitui un imbold important pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea lucrării, eventual într-o altă ediţie.

Lectură plăcută!

Cu cele mai luminoase gânduri, autorul

P.S. Cititorii care-și doresc această carte o pot comanda la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

 • De același autor:

Noutăți editoriale: Ghid de sănătate și frumusețe – https://e-dermatologie.md/noutati-editoriale-ghid-de-sanatate-si-frumusete/

Noutăți editoriale: Dermatologie eponimică, toponimică și acronimică – https://e-dermatologie.md/noutati-editoriale-dermatologie-eponimica-toponimica-si-acronimica/