8

Nucleotidele.

Nucleotidele sunt compuse din nucleozide (bază + pentoză) şi 1, 2 sau 3 grupări fosfat (nucleozid-monofosfat → nucleozid + 1 fosfat, nucleozid-difosfat → nucleozid + 2 fosfaţi, nucleozid-trifosfat → nucleozid + 3 fosfaţi). În organismul uman, nucleotidele îndeplinesc multiple funcţii fiziologice: “cărămizi” pentru sinteza acizilor nucleici; compuşi macroergici care furnizează energia necesară pentru diferite procese biologice; reglatori alosterici ai unor enzime; donori de grupe metil; mesageri intracelulari ai hormonilor hidrofili. Adenozin monofosfat ciclic sau AMPc (acronim de la “Adenosine monophosphate cyclique”) este un nucleotid derivat din ATP (adenozin-trifosfat) ca răspuns la o stimulare hormonală a receptorilor suprafeţei celulare. AMPc acţionează ca mesager secund prin activarea proteinkinazei A. Este inactivat prin hidrolizare în AMP de către o fosfodiesterază. Guanozin monofosfat ciclic sau GMPc (acronim de la “Guanosine monophosphate cyclique”) este un nucleotid derivat din GTP (guanozin trifosfat) ca răspuns al legăturii dintre membrana impermeabilă şi hormonii peptidici de la suprafaţa celulelor. La fel ca AMPc, GMPc acţionează ca mesager secund prin activarea proteinkinazei A. Este inactivat prin hidrolizare în GMP de către o fosfodiesterază. AMPc şi GMPc joacă un rol important în activarea limfocitului B pentru sinteza finală de imunoglobuline (Ig). Determinarea raportului AMPc / GMPc este un indicator util pentru aprecierea perturbărilor biochimice la pacienţi cu diverse dermatoze cronice: psoriazis, eczemă, pemfigus etc.

Moleculele de adeziune.

Moleculele de adeziune sunt receptori membranari ce intervin în majoritatea fenomenelor biologice. Ele traduc semnalele din mediul ambiant, ajustând astfel activitatea celulară la condiţiile externe. După forţa legăturii pe care o stabilesc, ele permit fie motilitatea – circulaţia limfocitelor, fie adeziunea – menţinerea coeziunii unui ţesut. Molecula de adeziune intercelulară sau ICAM (acronim de la “The Inter-Cellular Adhesion Molecule”) face parte din superfamilia imunoglobulinelor, valorile normale ale căreia oscilează între 150 şi 300 ng/ml. ICAM-1 joacă un rol important în cursul inflamaţiei cutanate, expresia endotelială fiind crescută de TNF-α, IFN-γ, IL-1 şi chiar de stresul oxidativ. Şi ICAM-2 este exprimat endotelial, rolul acestor molecule urmând însă a fi elucidat până la capăt. Cât priveşte ICAM-3, acestea sunt nişte molecule exprimate de leucocitele restante şi celulele Langerhans rezidente cutanat. Molecula de adeziune endotelial-leucocitară sau ELAM (acronim de la “Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule”) este o selectină, exprimată de celulele endoteliale activate de citokine. În pielea umană normală ele lipsesc sau sunt exprimate în cantităţi foarte mici (30-60 ng/ml). Selectina E sau ELAM-1 creşte vertiginos în cursul afecţiunilor inflamatorii (hipersensibilitate întârziată, lichen plan, psoriazis etc.), existenţa sa fiind limitată la venulele postcapilare dermice. Apropo, ELAM-1 prezintă proprietăţi adezive atât pentru leucocite, cât şi pentru celulele sistemului monocitar-macrofagal.

Sursa: Boris Nedelciuc. Dermatovenerologie eponimică, toponimică şi acronimică. “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2010, 212 pag.

  • Din aceeaşi categorie:

Imunodermatologie: noțiunile cheie (7) – Factorul de necroză tumorală, factorul de transformare a creşterii – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-7/

Imunodermatologie: noțiunile cheie (6) – Interferonii, interleukinele – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-6/

Imunodermatologie: noțiunile cheie (5) – Factorii de stimulare a coloniilor celulare, prostaglandinele – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-5/

Imunodermatologie: noțiunile cheie (4) – Complexul major de histocompatibilitate, superantigenele, celula Langerhans – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-4/

Imunodermatologie: noțiunile cheie (3) – Markerii celulari CD, sistemul HLA – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-3/

Imunodermatologie: noțiunile cheie (2) – Imunoglobulinele, complementul, complexele imune circulante – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-2/

Imunodermatologie: noțiunile cheie (1) – Imunitatea, autoimunitatea, antigenul, anticorpul – https://e-dermatologie.md/imunodermatologie-notiunile-cheie-1/

  • Din categoria precedentă:

Investigații literar-artistice în dermatologie (10 episoade) – https://e-dermatologie.md/investigatii-literar-artistice-in-dermatologie-10/